4.1.12

Menempatkan Folder/Drive pada Taksbar

Sering kita membuka folder yang sama dengan cara membuka Windows Explorer tetapi sebenarnya ada cara yang cepet untuk membuka folder yang sering kita buka dengan menempatkan folder pada Taksbar. Caranya adalah sebagai berikut :
  • Klik kanan pada Taksbar, non aktifkan pilihan Lock the Taksbar
  • Kemudian klik kanan lagi pada Taksbar kemudian pilih Toolbar--> New Toolbar.
  • Kemudian akan muncul jendela New Toolbar
  • Yang terakhir tinggal pilih Drive atau folder yang akan diletakkan pada taksbar. 
--Semoga Bermanfaat--